Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Adres urzędu

Wapienna 15
91-087 Łódź
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość