Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Adres urzędu

Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość