Wniosek o dodatek węglowy - wzór

dodatek węglowy wniosek - wzór

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł na gospodarstwo domowe będzie można otrzymać i przeznaczyć na zakup węgla kamiennego, brykietu oraz peletu zawierającego co najmniej 85 % węgla kamiennego. Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel.

 

Przy przyznawaniu dodatku na węgiel nie obowiązuje kryterium dochodowe. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest zgłoszenie/wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Głównym źródłem ogrzewania w danym gospodarstwie domowym musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, piec kaflowy, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub kuchnia węglowa. W przypadku, gdy wnioski o dodatek złoży kilka osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym, to brany będzie pod uwagę pierwszy złożony wniosek.

Wniosek o dodatek na węgiel należy składać w gminie w terminie do 30 listopada 2022 r. Gmina powinna wypłacić świadczenie w ciągu miesiąca. Dodatek zostanie przyznany za pomocą informacji bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej. Za informacje przedstawione we wniosku odpowiada się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dodatek węglowy będzie zwolniony z podatku od osób fizycznych.

 

Wzór wniosku o dodatek węglowy można znaleźć w projekcie ustawy o dodatku węglowym: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/projekt-ustawy-o-dodatku-weglowym-w-sejmie-dokument Wzór obowiązujący wniosku o dodatek węglowy zostanie określony w rozporządzeniu, żeby odciążyć gminy i ujednolicić formularz.

 

Dodatek węglowy wniosek, wniosek o dodatek węglowy, dodatek na węgiel, dodatek wniosek, wzór wniosku o dodatek węglowy, dodatek węglowy 2022, wniosek o dodatek na węgiel.
kategoria wniosków
Pytania i odpowiedzi

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy złóż w gminie przed 30 listopada 2022 roku.

Aktualizacja wpisu