Wniosek o bezpośredni dodatek pieniężny do źródeł ciepła

wniosek

Dofinansowanie w ramach dodatku węglowego cieszy się dużym powodzeniem. Warto jednak wiedzieć, że również gospodarstwa domowe, które nie używają do ogrzewania węgla, mogą ubiegać się o wsparcie. Nowa ustawa przewiduje możliwość dofinansowania do indywidualnych źródeł ciepła opartych o pellet, drewno opałowe, gaz LPG, olej opałowy i nietaryfikowane ciepło systemowe.

Dopłaty do pelletu, drewna, oleju opałowego i LPG

O bezpośredni dodatek pieniężny do źródła ciepła można się ubiegać na podobnych zasadach jak o dodatek węglowy. Konieczne jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Używający peletu lub innego rodzaju biomasy mogą liczyć na 3000 zł.

Korzystający z drewna kawałkowego na 1000 zł. Wykorzystującym do ogrzewania gaz LPG przysługuje wsparcie w wysokości 500 zł. Ci, którzy używają oleju opałowego zostaną dofinansowani kwotą 2000 zł. Nietaryfikowani odbiorcy ciepła systemowego mogą otrzymać dodatek w wysokości 3900 zł.

Analogicznie jak o dodatek węglowy o dodatek bezpośredni do źródeł ciepła należy ubiegać się w swojej gminie. Obowiązują takie same terminy jak w przypadku dodatku węglowego. Formularz wniosku powinien zawierać dane osobowe, źródło ogrzewania, wpis do CEEB. Wniosek trzeba złożyć do 30 listopada. Można to zrobić osobiście, przesłać wniosek pocztą, albo przez platformę ePUAP. Pieniądze powinny zostać wypłacone przez gminę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wsparcie ma charakter jednorazowy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła wejdzie w życie następnego dnia po podpisaniu jej przez Prezydenta, co prawdopodobnie nastąpi z końcem września lub na początku października 2022 r. Wzór wniosku zostanie przygotowany i udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska po uchwaleniu ustawy.

 

słowa kluczowe: dodatek do pelletu, dodatek do drewna, dodatek do LPG, dodatek do oleju opałowego, dodatek do ciepła systemowego

kategoria wniosków
Aktualizacja wpisu