Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Adres urzędu

Gdańska 38
90-950 Łódź
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość