I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS Łódź

Adres urzędu

Tybury 16
91-016 Łódź
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość