Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Adres urzędu

Gdańska 38
90-730 Łódź
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość