Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Adres urzędu

Hipoteczna 3/10
20-074 Lublin
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość