Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Adres urzędu

Mieczysława Karłowicza 4
20-027 Lublin
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość