Urzędy Lublin

Nazwa ...
Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lublinie Energetyków 20-22
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie Tadeusza Szeligowskiego 24
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Szeligowskiego Tadeusza 24
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin Szczerbowskiego 6
Komenda Miejska Policji w Lublinie Północna 3
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ryki Strażacka 7
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Lublin Strażacka 7
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Gabriela Narutowicza 73
Kuratorium Oświaty w Lublinie 3 Maja 6
Lubelska Izba Lekarska w Lublinie Chmielna 4
Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Tarasowa 3/U4
Lubelska Izba Rzemieślnicza Chopina 5
Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska Lubartowska 60
Lubelska Okręgowa Izba Architektów Grodzka 3
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Bursaki 19
Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie Chmielna 4
Lubelski Urząd Wojewódzki ul. Spokojna 4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie) Marii Koryznowej 2d
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach Filia Nr 4 Al. Kompozytorów Polskich 8
Miejski Ośrodek Rodzinie w Lublinie Filia Nr 1 Lubartowska 6-8
Miejski Urząd Pracy w Lublinie Niecała 14
Oddział Okręgowy NBP w Lublinie F. Chopina
Oddział Regionalny KRUS w Lublinie Droga Męczenników Majdanka 12
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Lublin Montażowa 16
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie Konrada Wallenroda 2E
Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie Artura Grottgera 7
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Al. Piłsudskiego 13
Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie Magnoliowa 2
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 2 Lublin Hutnicza 1a
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 3 Lublin Mieszka I 4
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 5 Lublin Nałkowskich 114
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie Sądowa 5
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie 3 Maja 4
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Lublin Chopina 5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie Hipoteczna 3/10
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 3
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Czechowska 4
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Magnoliowa 4
Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie 3 Maja 8/9
Sąd Apelacyjny Lublin Obrońców Pokoju 1
Sąd Okręgowy w Lublinie Krakowskie Przedmieście 43
Sąd Rejonowy w Lublinie Krakowskie Przedmieście 76
Starostwo Powiatowe Lublin ul. Spokojna 9
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Lublinie Witosa Wincentego Al. 1
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie Gabriela Narutowicza 56
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Lublinie Droga Męczenników Majdanka 6
Urząd Gminy Lublin ul. Głuska 140
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura we Lublinie Zana Tomasza 38 C
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Spokojna 4
Urząd Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1
Urząd Stanu Cywilnego Lublin ul. Leszczyńskiego 20
Urząd Statystyczny w Lublinie Stanisława Leszczyńskiego 48
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie Pielęgniarek 6
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie Unicka 4
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Tomasza Zana 38 "C"
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie Nowy Świat 3
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie Mieczysława Karłowicza 4
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Diamentowa 6
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Obywatelska 13
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Diamentowa 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Droga Męczenników Majdanka 50
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie Marii Curie-Skłodowskiej 40
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Archidiakońska 4
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Obywatelska 4
Wschodni OT w Lublinie Józefa Piłsudskiego 13
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Turystyczna 7a
ZUS Oddział w Lublinie T. Zana 36-38c