Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Adres urzędu

Ozimska 19
45-057 Opole
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość