Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Adres urzędu

Krakowska 51
45-018 Opole
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość