Komenda Miejska Policji w Opolu

Adres urzędu

Powolnego 1
45-078 Opole
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość