Urząd Dozoru Technicznego oddział w Zielonej Górze

Adres urzędu

Ceglana 19
65-211 Zielona Góra
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość