Wakacje kredytowe - pytania i odpowiedzi

wakacje kredytowe pytania odpowiedzi

Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe można składać od 29 lipca 2022 r. Wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie płatności rat jednego kredytu hipotecznego na maksymalnie 8 miesięcy. Co koniecznie trzeba wiedzieć zanim przystąpi się do składania wniosku o wakacje kredytowe? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe przysługują osobom, które mają kredyt hipoteczny na własne potrzeby mieszkaniowe zaciągnięty w złotówkach. Przy czym wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych  przed 1 lipca 2022 r. , których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Gdzie składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe należy składać w banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

W jakiej formie składa się wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Można go złożyć na formularzu, albo bez niego - zależy to od funkcjonalności jakie udostępni bank.

Kiedy składa się wniosek o wakacje kredytowe?

Wnioski kredytowe można składać począwszy od 29 lipca 2022 r. Należy mieć na uwadze, że żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu, trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty za ów miesiąc. W niektórych bankach złożenie wniosku możliwe nawet w dniu spłaty raty.

Na jaki okres czasu przysługują wakacje kredytowe?

Maksymalny okres wakacji kredytowych wynosi łącznie 8 miesięcy:

  • maksymalnie 2 raty w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2022
  • maksymalnie 2 raty w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022
  • maksymalnie 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat.

Czy wniosek o wakacje kredytowe składa się jednorazowo?

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć jednorazowo na cały okres, albo na jego cześć, jak również składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Czy wakacje kredytowe wpłyną na storing kredytowy?

Wakacje kredytowe nie powinny wpłynąć na ocenę kredytową w przyszłości. Informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych pozostanie bez konsekwencji dla oceny punktowej udostępnianej przez BIK.

Czy wakacje kredytowe obejmują całość raty kredytu?

Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jaki i odsetkowej kredytu. Jedyne dodatkowe opłaty jakie mogą się pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Czy wakacje kredytowe wliczają się do okresu kredytowania?

Nie, okres zawieszenia spłat kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, więc okres kredytowanie przedłuży się o miesiące, na które kredyt był zawieszony. Spłata kredytu przesunie się po prostu w czasie.

Czy wakacje kredytowe przysługują osobom, które zaciągnęły kredyt na dom, albo na zakup ziemii na cele budowlane?

Tak, pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Dlaczego warto zatrzymać potwierdzenie złożenia wniosku o wakacje kredytowe?

Rzecznik Finansowy radzi, aby zatrzymać potwierdzenie złożenia wniosku o wakacje kredytowe, bo w razie gdyby doszło do nieprawidłowości w procedurze przyznawania wniosku, to potwierdzenie będzie dowodem, że wniosek trafił do kredytodawcy w stosownym terminie.

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych może kolidować z przejściem na stopę stałą?

Wakacje kredytowe zawieszają okres kredytowania i w okresie ich trwania ograniczona jest  możliwość podpisywania dodatkowych aneksów do umowy, można je podpisać przed wakacjami kredytowymi, albo po ich upływie.

Czy wszyscy kredytobiorcy muszą złożyć wniosek o zawieszenie danego kredytu?

Wystarczy, że wniosek złoży jeden z kredytobiorców.

Kto czuwa nad prawidłowością procesu wprowadzania wakacji kredytowych. Czy banki nie będą postępować w taki sposób, by zniechęcić lub utrudnić skorzystanie z wakacji kredytowych?

Jak dowiadujemy się ze strony UOKiK, instytucja ta w ramach swoich uprawnień będzie czuwać i analizować sposób wdrażania wakacji kredytowych. Przyjrzy się pod tym kątem uważanie 16 bankom: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS),BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Pekao Bank Hipoteczny, PKO Bank Hipoteczny, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, SG Bank.

Aktualizacja wpisu