Wniosek o wakacje kredytowe

wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

Wakacjami kredytowymi nazywamy możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu nawet na 8 miesięcy. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone jako pomoc dla kredytobiorców w związku z tym, że koszty kredytu w ostatnim czasie poważnie wzrosły.

Kto może starać się o wakacje kredytowe? 
O wakacje kredytowe może starać się osoba, która wzięła kredyt na zakup nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Mają one zastosowanie do jednej umowy zawartej w złotych polskich.

Wakacje kredytowe obejmują część kapitałową i odsetkową kredytu. Maksymalnie można wziąć 2 miesiące wakacji kredytowych w trzecim i czwartym kwartale 2022 r., a także po jednym miesiącu w każdym z trzech kwartałów 2023 r.

Składanie wniosku o wakacje kredytowe

Wnioski o wakacje kredytowe można składać do banku drogą elektroniczną, albo tradycyjnie w formie papierowej. Kredytobiorca taki wniosek będzie mógł wnieść za pośrednictwem platformy teleinformatycznej kredytodawcy, w tym przez system bankowości elektronicznej. Istnieje opcja przesłania wniosku także drogą mailową. Bank może w ciągu 21 dni wysłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek, oraz informację o wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia. Przewiduje się, że pierwsze wnioski o wakacje kredytowe, wpłynął z dniem 29 lipca 2022 r., kiedy to wejdzie w życie podpisana przez Prezydenta stosowana ustawa.

 

Żeby skorzystać z wakacji kredytowych trzeba spełnić również dodatkowe warunki. Kredyt musi zostać zawarty przed 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania zakończyć co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Wakacje kredytowe rozpoczynają się z dniem doręczenia bankowi właściwego wniosku i trwają tyle, ile wskazany we wniosku okres.

Czytaj dalej - Wakacje kredytowe - pytania i odpowiedzi.

Aktualizacja wpisu