Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2021)

Mamom, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka przysługują przerwy na karmienie piersią w pracy. Artykuł 187 § 1 Kodeksu pracy stanowi: „Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie”. Dlatego pracująca mama, która chciałaby skorzystać z przysługujących jej przerw na karmienie powinna złożyć wniosek o ich udzielenie na podstawie swojego oświadczenia o tym, że karmi piersią. Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie może wymagać dodatkowych zaświadczeń od lekarza potwierdzających fakt karmienia piersią, jednak czasem przewidują to wewnętrzne procedury zakładowe, co też nie jest zgodne z obowiązującą literą prawa. Ponadto nie ma określonego limitu wieku dziecka, do którego może być ono karmione piersią. Jest to indywidualna decyzja matki.

 

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie przerw w pracy na karmienie piersią (wzór nr 1).

 

Formułując wniosek o przerwy w karmieniu piersią w pracy, młoda mama powinna rozważyć, czy chce wnioskować o dwie krótsze przerwy w pracy, czy też o jedną łączoną. Jeżeli woli, aby były one połączone, powinna zwrócić się o to już w głównym wniosku o udzielenie przerw na karmienie piersią w pracy.

 

Przykładowy wzór wniosku o  udzielenie przerw na karmienie łącznie (wzór nr 2).

 

Istnieje też możliwość napisania oddzielnego wniosku o skorzystanie z przerw łączonych, gdy zajdzie potrzeba zamiany dwóch przysługujących przerw na jedną dłuższą. Nic nie stoi na przeszkodzie takiego dostosowania przerw, żeby pracownica mogła przychodzić do pracy później lub wychodzić z niej wcześniej. Ponieważ nie ma formalnych przeciwskazań, aby z przerwy na karmienie skorzystać na początku, bądź na końcu dnia pracy. Tym bardziej, że w wielu przypadkach ma to uzasadnienie racjonalnie, a sam dojazd do dziecka i powrót do pracy zająłby więcej czasu, niż obejmuje przerwa na karmienie.

 

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie przerwy łączonej na karmienie piersią (wzór nr 3).

 

Warto wiedzieć, że pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. A po zakończeniu karmienia piersią pracownica powinna zgłosić ten fakt pracodawcy.

Przykładowy wzór oświadczenia o zaprzestaniu karmienia piersią (wzór nr 4).

Aktualizacja wpisu
kategoria wniosków