praca

Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2021)

Mamom, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka przysługują przerwy na karmienie piersią w pracy. Artykuł 187 § 1 Kodeksu pracy stanowi: „Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.

Aktualizacja wpisu

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest udzielany na wniosek pracownika. Niektóre zakłady pracy mają własne wzory wniosków o urlop, w innym przypadku należy samemu wniosek sformułować i przedłożyć w formie pisemnej. Kodeks pracy stanowi, że pracownik ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 20 dni  - przy stażu pracy poniżej 10 lat i 26 dni  - gdy staż pracy przekracza 10 lat.

Aktualizacja wpisu