Zmiany we wniosku o dodatek węglowy, trzeba się śpieszyć!

węgiel

Od 20 września 2022 roku obowiązują nowe zasady przy ubieganiu się o dodatek węglowy. Wiele osób wnioskuje do swoich gmin o to świadczenie socjalne, które przysługuje w kwocie 3000 zł i nie jest objęty podatkiem dochodowym. Zmiany zasad mają na celu uszczelnienie systemu i poprawienie możliwości weryfikacji wniosków, a także wydłużają terminy wypłaty świadczenia. Formularz wniosku o dodatek węglowy można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany we wniosku o dodatek węglowy 

  1. Podstawową zmianą jest wprowadzenie zasady, że na jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy. Brany będzie pod uwagę tylko pierwszy zgłoszony wniosek w danej lokalizacji, a pozostałe pozostaną bez rozpatrzenia. Uprzednio dodatek przysługiwał na jedno gospodarstwo domowe. 
  2. Kolejna zmiana polega na tym, że gminy mają więcej czasu na wypłacenie świadczenia. Obecnie czas ten wynosi dwa miesiące, przy wnioskach złożonych do 30 października.
  3. Warunkiem przyznania dodatku jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z uwagi na to, że wiele osób dokonywało korekt złożonych dekoracji, doszło do modyfikacji przepisów. I obecnie przy rozpatrywaniu wniosku będą brane tylko źródła ciepła zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Wyjątek będzie zrobiony dla pieców, które po tym dniu zostały zgłoszone po raz pierwszy. 

Ze złożeniem wniosku warto się pospieszyć! Rząd przeznaczył tylko 11,5 mld zł na wypłaty dodatku węglowego, gdy złożone wnioski przekroczą  95 % tej kwoty, wówczas dodatek zostanie zmniejszony, tak żeby wszystkie wypłaty zamknęły się w zaplanowanej sumie. 

kategoria wniosków
Pytania i odpowiedzi

Ile gmina, urząd gminy ma czasu na wypłacenie dodatku węglowego?

2 miesiące.

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy?

Do 30 października 2022 roku.

Jaka kwota została przeznaczona na wypłaty świadczenia o dodatek węglowy?

Rząd zadeklarował na wypłaty 11,5 mld zł.

Aktualizacja wpisu