Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Adres urzędu

Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość