ARiMR

Trwa nabór wniosków w programie Premia dla młodych rolników 2021

Do 30 czerwca 2021 r. trwa nabór wniosków w programie Premia dla młodych rolników. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od decyzji o uzyskaniu pomocy.

Aktualizacja wpisu

Wniosek o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Do 25 czerwca 2021 roku, rolnicy mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Aby móc być beneficjentem pomocy finansowej, rolnik musi znajdować się w ewidencji  producentów lub gospodarstw.

Aktualizacja wpisu

Wniosek o pomoc klęskową

Do 30 czerwca 2021 roku, rolnicy mogą składać wnioski o pomoc klęskową do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.  Przysługuje ona osobom, których gospodarstwa poniosły szkody w postaci utraty co najmniej 20% plonu, a straty w gospodarstwie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Aktualizacja wpisu

Wniosek o  dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

Do 30 czerwca 2021 roku, pszczelarze mogą składać wnioski o  dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Żeby móc skorzystać z pomocy, pszczelarz musi być zarejestrowany w ewidencji producentów i wpisany specjalnego rejestru. Pomoc finansowa jest udzielana w wysokości 20 zł do każdej pszczelej rodziny, której udało się przetrwać zimę.

Aktualizacja wpisu