Urzędy Warszawa

Nazwa ...
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2a
Agencja Rezerw Materiałowych Grzybowska 45
Agencja Rozwoju Przemysłu Wołoska 7
Agencja Wywiadu Miłobędzka 55
Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213
Biuro Izby Gospodarczej Gazownictwa Kasprzaka 25
Biuro Rzecznika Finansowego Jerozolimskie Al. 87
Centrala KRUS al. Niepodległości 190
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania Czerniakowska 16
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Czerniakowska 16
Centrum Edukacji Artystycznej Brzozowa 35
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Adolfa Pawińskiego 5A
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT" Al. Jerozolimskie 87
Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13a
COBRO - Instytut Badawczy Opakowań. Centrum Certyfikacji Opakowań Konstancińska 11
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego I w Warszawie Cybernetyki 19B
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego II w Warszawie Utrata 4
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III "Port Lotniczy" w Warszawie Żwirki i Wigury 1
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Stawki 2
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście Jagiellońska 15
Europejskie Centrum Konsumenckie Plac Powstańców Warszawy 1
Europejskie Stowarzyszenie Producentów AGD Włodarzewska 76d
Federacja Konsumentów Aleja Stanów Zjednoczonych 53
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ul. Żelazna 59
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wawelska 52/54
Generalne Lasy Państwowe Grójecka 127
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stawki 2
Geodezyjna Izba Gospodarcza Czackiego 3/5
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Żwirki i Wigury 1
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Wirażowa 35
Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54
Główny Inspektorat Farmaceutyczny Senatorska 12
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wspólna 30
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Jana Pawła II Al. 11
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wawelska 52/54
Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65
Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94
Główny Inspektorat Weterynarii Wspólna 30
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wspólna 2
Główny Urząd Miar Elektoralna 2
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Krucza 38 42
Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Dział Certyfikacji Wyrobów Instytutowa 1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Zakład Certyfikacji Kupiecka 4
Instytut Energetyki Instytut Badawczy. Zespół ds. Certyfikacji Mory 8
Instytut Kolejnictwa. Ośrodek Jakości i Certyfikacji Chłopickiego 50
Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Zakład Certyfikacji Duchnicka 3
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Racjonalizacji 6/8
Instytut Przemysłu Organicznego Annopol 6
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Jednostka Certyfikująca Wyroby Księcia Bolesława 6
Instytut Techniki Budowlanej. Zakład Certyfikacji Filtrowa 1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Jednostka Certyfikująca Wyroby Rakowiecka 32
Instytut Technologii Elektronowej. Biuro Certyfikacji PREDOM-OBR Krakowiaków 53
Instytut Tele- i Radiotechniczny. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ratuszowa 11
Instytut Transportu Samochodowego Jagiellońska 80
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Alojzego Felińskiego 2B
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Foksal 2
Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA" Czarnieckiego 57
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie Migdałowa 4 lok. 22
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska Krucza 6/14
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego Wolska 43 lok. 20
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej J. P. Woronicza 27
Izba Gospodarcza Medycyna Polska Muranowska 1
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych Wilcza 54 A
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych Marszałkowska 20/22 loka
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Al. Jerozolimskie 125/127
Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka Sabały 3
Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpii i Podlasia w Warszawie Chmielna 98
KIG BLCA Trębacka 4
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy ul. Tamka 1
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38
Komenda Główna Policji Puławska 148/150
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Polna 1
Komenda Stołeczna Policji Nowolipie 2
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Polna 1
Komisja Nadzoru Audytowego Świętokrzyska 12
Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Konopacka 4
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Bitwy Warszawskiej 1920 R. 3/310
Krajowa Izba Fizjoterapeutów Sienna 39
Krajowa Izba Gospodarcza Trębacka 4
Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" Żurawia 32/34
Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Spożywczy" Al. Wilanowska 97E
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Stępińska 22/30
Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy TAXI Jerzego Waldorffa 34
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Przyjaciół Al. 1 lok. 2
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80
Krajowa Rada Doradców Podatkowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Wyszyńskiego Stefana Skw. (Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 9
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych Madalińskiego 20 lok. 2
Krajowa Rada Sądownictwa Rakowiecka 30
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Dereniowa 52/54
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek Tytusa Chałubińskiego 5
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Karolkowa 30
Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Smocza 27
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów A. Madalińskiego 20 lok. 3b
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 1 Sierpnia 36 B
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie Jagiellońska 55B
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Pl. Bankowy 3/5
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecka 14
Ministerstwo Cyfryzacji Królewska 27
Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Jana Chrystiana Szucha 25
Ministerstwo Energii Krucza 36
Ministerstwo Finansów Świętokrzyska 12
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nowy Świat 6/12
Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego Tytusa 4/6
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krakowskie Przedmieście 15/17
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wspólna 1/3
Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pl. Trzech Krzyży 3/5
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nowogrodzka 1/3/5
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna 30
Ministerstwo Skarbu Państwa Krucza 36
Ministerstwo Sportu i Turystyki Senatorska 14
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefana Batorego 5
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. Jana Chrystiana Szucha 23
Ministerstwo Sprawiedliwości Aleje Ujazdowskie 11
Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54
Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2D
Naczelna Izba Aptekarska ul. Długa 16
Naczelna Izba Lekarska Jana Sobieskiego 110/2
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78/10
Naczelna Rada Adwokacka Świętojerska 16
Naczelny Sąd Administracyjny Gabriela Piotra Boduena 3/5
Narodowy Bank Polski Świętokrzyska 11/21
Narodowy Instytut Dziedzictwa Kopernika 36/40
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Goraszewska 7
Oddział Okręgowy NBP w Warszawie Pl. Powstańców Warszawy
Oddział Regionalny KRUS w Warszawie Mińska 25
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu Potocka 14
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie Długa 16
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Imienia Profesora dr hab.n.med. Jana Nielubowicza Puławska 18
Okręgowa Izba Radców Prawnych Warszawa Żytnia 15/16
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Al. Ujazdowskie 49
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Lindleya 16
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Wilcza 46
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Elektoralna 4/6
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Plutonowych 10
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Korkowa 119/123
Państwowa Agencja Atomistyki Krucza 36
Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego Świętokrzyska 12
Państwowa Rada Ochrony Przyrody ul. Wawelska 52/54
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Grzybowska 80/82
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Alojzego Felińskiego 2A
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście Williama Lindleya 14
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pańska 81/83
Polska Izba Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80
Polska Izba Celna i Handlu Zagranicznego Al. Róż 7/3
Polska Izba Firm Szkoleniowych Bracka 25 lok. 50
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Gotarda 9
Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego gen. T. Pełczyńskiego 30
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji Al. Jerozolimskie 144
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Czackiego 7/9
Polska Izba Inżynierów Budownictwa Mazowiecka 6/8
Polska Izba Ochrony Kasprzaka 7
Polska Izba Rzeczników Patentowych Madalińskiego 20/2
Polski Klub Wyścigów Konnych Puławska 266
Polskie Centrum Akredytacji Szczotkarska 42
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kłobucka 23A
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie Kochanowskiego 21
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy Bitwy Warszawskiej 1920 R. 11
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie Gagarina 15
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Oddział Certyfikacji Wyrobów Al. Jerozolimskie 202
Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Jednostka Certyfikująca Wyroby - Ośrodek Jakości Jagiellońska 55
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Grochowska 278
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Henryka Sienkiewicza 3
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzecze 13B
Sąd Apelacyjny w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6
Sąd Najwyższy Pl. Krasińskich 2/4/6
Sąd Okręgowy w Warszawie Al. "Solidarności" 127
Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie Al. "Solidarności" 127
Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Marszałkowska 82
Sąd Rejonowy Dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Terespolska 15A
Sąd Rejonowy Dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Terespolska 15A
Sąd Rejonowy Dla Warszawy-Mokotowa Ogrodowa 51A
Sąd Rejonowy Dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Marszałkowska 82
Sąd Rejonowy Dla Warszawy-Woli w Warszawie Antoniego Kocjana 3
Sąd Rejonowy Dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Antoniego Kocjana 3
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Kasprzaka Marcina 49
Transportowy Dozór Techniczny Tytusa Chałubińskiego 8
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Warszawie Czerniakowska 81/83
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście Williama Lindleya 14
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Płocka 9/11
Urząd do Spraw Cudzoziemców Koszykowa 16
Urząd Dozoru Technicznego Szczęśliwicka 34
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Warszawie Radarowa 9
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1
Urząd Komunikacji Elektronicznej Giełdowa 7/9
Urząd Lotnictwa Cywilnego Marcina Flisa 2
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Jagiellońska 26
Urząd Miasta Warszawa Pl. Bankowy 3/5
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Al. Niepodległości 188/192
Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej Grochowska 171b
Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C