Wniosek o wakacje kredytowe w PKO BP

wniosek

Wniosek o wakacje kredytowe pojawi się w serwisie internetowym iPKO z dniem 29 lipca 2022 r., można go złożyć też osobiście w oddziale banku PKO BP.

 

Jak złożyć wniosek w iPKO? W serwisie iPKO należy wybrać: Moje sprawy >Dyspozycje i zaświadczenia > Nowa dyspozycja, następnie przejść do > Kredyty hipoteczne >Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu. Na kolejnej stronie trzeba wybrać odpowiedni kredyt i zdecydować w jaki sposób bank ma powiadomić o zawieszeniu spłaty kredytu, a następnie potwierdzić dyspozycję. Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców.

Bank PKO BP przypomina, że jeśli kredytobiorca chce zawrzeć dodatkowe aneksy do umowy, należy to zrobić przed wakacjami kredytowymi lub po nich. Informacje o wakacjach kredytowych są przekazywane do BIK - ta informacja nie jest traktowana jako zaległość i nie będzie wpływać na ocenę zdolności kredytowej. Jeśli dana osoba złożyła już wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, zostanie on anulowany, tak żeby można było z nich skorzystać, po ustaniu ustawowego zawieszenia.

Bank PKO przypomina, że w każdym okresie kredytowym trzeba złożyć oddzielny wniosek. Kolejny składa się po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia.

Więcej szczegółów na: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/rzadowe-wakacje-kredytowe/  oraz https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/mam-kredyt-pko/rzadowe-wakacje-kredytowe/

Aktualizacja wpisu