Trwa nabór wniosków w programie Premia dla młodych rolników 2021

wniosek

Do 30 czerwca 2021 r. trwa nabór wniosków w programie Premia dla młodych rolników. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od decyzji o uzyskaniu pomocy. Powinni być też właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara. Spoczywa na nich obowiązek posiadania lub utworzenia w przeciągu 9 miesięcy od pozytywnej decyzji, gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju. Premia przyznawana w ramach programu wynosi 150 tys. zł. Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

kategoria wniosków
Aktualizacja wpisu