Urzędy Tarnów

Nazwa ...
Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie Al. Solidarności 5-9B
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Krakowska 19
Izba Rzemieślnicza oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Kochanowskiego 32
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Tarnów Klikowska 39
Komenda Miejska Policji w Tarnowie Romualda Traugutta 4
Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Widok 4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Al. Matki Bożej Fatimskiej 9
Okręgowa Izba Lekarska Tarnów Ignacego Mościckiego 14
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tarnów Południowa 10
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Lwowska 72-96a
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie Mościckiego 10
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiat miejski Tarnów Al. M.B. Fatimskiej 9
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tarnowski Szujskiego 66
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa Bernardyńska 24
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Konarskiego 4
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie Braci Saków 1
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Pl. Gen. J.Bema 3
Sąd Okręgowy w Tarnowie Jarosława Dąbrowskiego 27
Sąd Rejonowy w Tarnowie Jarosława Dąbrowskiego 27
Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Tarnowie Czerwonych Klonów 6
Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19
Urząd Miasta Tarnów ul. Mickiewicza 2
Urząd Stanu Cywilnego Tarnów ul. Gumniska 30
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie Bernardyńska 24
ZUS Oddział w Tarnowie Kościuszki 32