Urzędy Szczecin

Nazwa ...
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie Żołnierska 45
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie Zygmunta Felczaka 19
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 160
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Hryniewieckiego 8
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Franklina Delano Roosevelta 1/2
Izba Morska Przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Szczecin Grodzka 1/5
Komenda Miejska Policji w Szczecinie Kaszubska 35
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin Firlika 9/14
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Małopolska 47
Kuratorium Oświaty w Szczecinie Jana Matejki 6B
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat Miejski Szczecin Sikorskiego 3
Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie Płk. T. A. Starzyńskiego
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie Marii Skłodowskiej-Curie 11
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie Gen. Ludomiła Rayskiego 23
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie Plac Batorego 3
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Pszczelna 7
Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Starzyńskiego 8
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Pl. Lotników 4/5
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie Michała Drzymały 5
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Wincentego Pola 6
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku Wincentego Pola 6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Szczecina Szymanowskiego 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Orląt Lwowoskich 8
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Mickiewicza 39
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 86
Północno-Zachodni OT w Szczecinie Żubrów 3
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie Słowackiego 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Jagiellońska 32
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tama Pomorzańska 13 A
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ W. Kadłubka 12
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże Andrzeja Struga 10
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście Sikorskiego 3
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód Abramowskiego 19
Sąd Apelacyjny w Szczecinie Adama Mickiewicza 163
Sąd Okręgowy w Szczecinie Kaszubska 42
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Kaszubska 42
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Pl. Żołnierza Polskiego 16
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych Księcia Bogusława X 30
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie Lucjana Rydla 65
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Szczecinie Pola Wincentego 2 b
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Szczecinie Wyzwolenia Al. 70
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Korsarzy 34
Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1
Urząd Morski w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4
Urząd Stanu Cywilnego Szczecin pl. Armii Krajowej 1
Urząd Statystyczny w Szczecinie Jana Matejki 22
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6/7
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie Wały Chrobrego 4
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie Wały Chrobrego 4
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie Wały Chrobrego 4
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie Wały Chrobrego 4
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Wały Chrobrego 4
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Ostrawicka 2
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Staromłyńska 10
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Wały Chrobrego 4
Wojewódzki Urząd Pracy Szczecin Adama Mickiewicza 41
Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Al. Wojska Polskiego 160
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie Królowej Korony Polskiej 25
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska Bolesława Śmiałego 4
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów Staromłyńska 19
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Energetyków 9
Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie Małopolska 44
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie Mieszka I 33
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4
ZUS Oddział w Szczecinie Matejki 22