Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

wniosek

Od 17 do 21 czerwca 2021 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wyjątkiem są tu szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami międzynarodowymi, oddziałami przygotowania wojskowego, oddziałami wymagających od kandydatów szczegółowych indywidualnych predyspozycji i szkół oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe – tutaj termin upłynął 31 maja 2021 r.

W roku 2021 wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej są przyjmowane przede wszystkim w formie elektronicznej. Wnioski muszą zostać w późniejszym terminie  uzupełnione o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021, a także o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 9 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. Jest to też ostateczny termin, w którym możliwa jest zmiana decyzji odnośnie wybranych szkół. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca 2021 r.

Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. składa się potwierdzenie woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, gdy nie zostało złożone już wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Na uczniach przystępujących do kształcenia zawodowego ciąży też obowiązek dostarczenia wymaganych przez szkołę zaświadczeń lekarskich. (Tekst na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji i Nauki).

kategoria wniosków
Aktualizacja wpisu