Urzędy Poznań

Biuro paszportowe w Poznaniu, sprawdź jak wyrobić paszport, gdzie się udać z wypełnionym wnioskiem paszportowym.

Nazwa ...
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu Warszawska 183/185
Instytut Logistyki i Magazynowania. Jednostka certyfikująca E. Estkowskiego 6
Instytut Metali Nieżelaznych. Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Zakład Certyfikacji Forteczna 12
Instytut Technologii Drewna. Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego Winiarska 1
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dolna Wilda 80A
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Poznań Wolnica 1
Komenda Miejska Policji w Poznaniu Szylinga 2
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Poznań Masztalarska 3
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Jana Kochanowskiego 2A
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tadeusza Kościuszki 93
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Poznań Cześnikowska 18
Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu al. Marcinkowskiego 12
Oddział Okręgowy NBP w Poznaniu Al. Marcinkowskiego
Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu Św. Marcin 46/50
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Grunwaldzka 65
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu Chwaliszewo 69
Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu ul. Konopnickiej 15
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Św. Marcin 46/50
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu Gdyńska 45
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu ul. Krakowska 19
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Poznań - Grunwald Matejki 50
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Poznań - Jeżyce Długosza 18A
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Poznań - Nowe Miasto Os. Piastowskie 81
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Poznań - Stare Miasto Ratajczaka 5
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Poznań - Wilda Opolska 58
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Poznań -Stare Miasto - Piątkowo Os. Wł. Łokietka 104
Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań Dolna Wilda 80
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu pl. Cyryla Ratajskiego 5
Pogotowie Społeczne Bydgoska 6/7
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Pl. Wolności 18
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewneg Winiarska 1
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Gronowa 22
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poznański Słowackiego 8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego Zielona 8
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Grunwaldzka 250
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Czarnieckiego 9
Punkt Konsultacyjny Przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji Plac Wolności 18
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu Gajowa 10
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szewska 1
Sąd Apelacyjny Poznań Trójpole 21
Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Karola Marcinkowskiego 32
Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Kamiennogórska 26
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Młyńska 1A
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Młyńska 1A
Starostwo Powiatowe Poznań ul. Jackowskiego 18/20
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu Grunwaldzka 391
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Poznaniu Taczaka Stanisława 5
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Poznaniu Kasprzaka Marcina 54
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 34
Urząd Miasta Poznań Pl. Kolegiacki 17
Urząd Skarbowy Poznań Nowe Miasto Chłapowskiego 17/18
Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald Mariana Smoluchowskiego 1
Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce Strzelecka 2/6
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda Dolna Wilda 80 B
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady Zygmunta Wojciechowskiego 3/5
Urząd Stanu Cywilnego Poznań ul. Karola Libelta 16/20
Urząd Statystyczny w Poznaniu Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Urząd Wojewódzki Poznań Al. Niepodległości 16/18
Wielkopolska Izba Lekarska Feliksa Nowowiejskiego 51
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Grunwaldzka 248
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Św. Marcin 24
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska Palacza 87
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Stary Rynek 56
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Dworkowa 14
Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Krańcowa 28
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Wilczak 51
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Szwajcarska 5
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Marcinkowskiego 3
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu Pl. Wolności 17
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Grunwaldzka 250B
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Czarna Rola 4
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Szwajcarska 5
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Grunwaldzka 250
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Franciszka Ratajczaka 10/12
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Gołębia 2
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Szyperska 14
Zachodni OT w Poznaniu Wielka 20
ZUS I Oddział w Poznaniu Dąbrowskiego 12
ZUS II Oddział w Poznaniu Starołęcka 31
ZUS Inspektorat w Poznaniu Fabryczna 27/28