Wniosek o powołanie do WOT

Wniosek o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej cieszy się dużym zainteresowaniem. W okresie od kwietnia do lipca 2021 r., złożyło go prawie 1300 osób, które starają się o kwalifikacje wojskowe. Formularz wniosku można pobrać pod linkiem: https://terytorialsi.wp.mil.pl/zloz-wniosek. Na tej samej stronie jest dostępny przykładowy wzór wypełnionego wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię dowodu osobistego,
  • kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  • opcjonalnie referencje członka organizacji obronnej,
  • opcjonalnie świadectwo ukończenia klasy mundurowej.

Jeżeli Wojskowa Komenda Uzupełnień zaprosi na spotkanie w związku ze złożonym wnioskiem, należy zabrać ze sobą oryginały załączonych do wniosku dokumentów.

O nabór do WOT może się ubiegać każdy, kto ukończył 18 lat, posiada polskie obywatelstwo, cechuje się dobrym stanem zdrowia oraz sprawnością fizyczną i nie był karany.

 

Aktualizacja wpisu