Wniosek o pomoc klęskową

Do 30 czerwca 2021 roku, rolnicy mogą składać wnioski o pomoc klęskową do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.  Przysługuje ona osobom, których gospodarstwa poniosły szkody w postaci utraty co najmniej 20% plonu, a straty w gospodarstwie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej. W sytuacji, jeżeli straty te były spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioski mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika  we właściwych biurach powiatowych ARiMR, przez platformę ePUAP, albo poleconą i rejestrowaną przesyłką pocztową.

Aktualizacja wpisu
kategoria wniosków