Urzędy Olsztyn

Nazwa ...
Delegatura Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie Składowa 5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olsztyn Plac Piłsudskiego 10
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn Niepodległości 16
Komenda Miejska Policji w Olsztynie Partyzantów 23
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn Niepodległości 16
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Partyzantów 6/8
Kuratorium Oświaty Olsztyn Al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Olsztyn Al.M.J.Piłsudskiego 61A
Oddział Okręgowy NBP w Olsztynie Al. M. J. Piłsudskiego
Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie Mickiewicza 1
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie Ignacego Krasickiego 6
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie Mikołaja Kopernika 10
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie ul. Linki 3/4
Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska Partyzantów 79/9
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Ul. Mikołaja Kopernika 29
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie olsztyński Bałtycka 65
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna Kołobrzeska 27
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie Kasprowicza 1
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Lubelska 16
Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie Piłsudskiego 64b
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie Kościuszki 46/48
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dworcowa 60
Sąd Okręgowy w Olsztynie Dąbrowszczaków 44A
Sąd Rejonowy w Olsztynie Dąbrowszczaków 44
Starostwo Powiatowe Olsztyn Pl. Bema 5
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Olsztynie Wojska Polskiego Al. 48
Urząd Gminy Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Olsztynie Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 1
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Emilii Plater 1
Urząd Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II nr 1
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Piłsudskiego 64b
Urząd Skarbowy w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59
Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1
Urząd Stanu Cywilnego Olsztyn pl. Piłsudskiego 10
Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie Żołnierska 16 C
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Gietkowska 9 i
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Prosta 38
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów 1 Maja 13, pok. 3
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Pl. Konsulatu Polskiego 1
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Kasprowicza 1
Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie Dworcowa 1
Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie Lubelska 37
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 pok. 2
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie Dąbrowszczaków 10
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Szarych Szeregów 7
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Kołobrzeska 11
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie 1 Maja 13B
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Szarych Szeregów 7
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie Emilii Plater 1
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Podwale 1
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Bartosza Głowackiego 28
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Pstrowskiego 28b
ZUS Oddział w Olsztynie Pl. Konsulatu Polskiego 4