Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Łódź

Adres urzędu

Zgierska 47
91-446 Łódź
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość