Urzędy Kielce

Nazwa ...
Delegatura Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego) 264 D
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach Częstochowska 20
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach Wincentego Witosa 78B
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” Zakładowa 1
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Warszawska 34
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska Stefana Okrzei 26/1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kielce Sandomierska 81/83
Komenda Miejska Policji w Kielcach Wesoła 43
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Kielce Sandomierska 81
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Seminaryjska 12
Kuratorium Oświaty w Kielcach Al. Ix Wieków Kielc 3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Studzienna 2
Oddział Regionalny KRUS w Kielcach Wojska Polskiego 65 B
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach Młoda 28
Okręgowa Izba Radców Prawnych Kielce Przecznica 6/4
Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach IX Wieków Kielc 3
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach Wróbla 17
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Skibińskiego 4
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiat Kielecki Wrzosowa 44
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Kozia 3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach Malików 150
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach Ściegiennego 203
Powiatowy Urząd Pracy Kielce Szymanowskiego 6
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach Kolberga 4
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Szymanowskiego 6
Sąd Okręgowy w Kielcach Seminaryjska 12A
Sąd Rejonowy w Kielcach Warszawska 44
Starostwo Powiatowe Kielce Al. IX Wieków Kielc 3
Świętokrzyska Izba Lekarska Wojska Polskiego 52
Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Ks. Piotra Ściegiennego 203
Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów Silniczna 15 lok. 4
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Św. Leonarda 18/205
Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Wesoła 56
Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach Częstochowska 20
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Jagiellońska 72
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Kielcach Kościuszki Tadeusza 33 b
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Kielcach Urzędnicza 13
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. Ix Wieków Kielc 3
Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1
Urząd Stanu Cywilnego Kielce ul. Rynek 1
Urząd Statystyczny w Kielcach Zygmunta Wróblewskiego 2
Urząd Wojewódzki Kielce Al. IX Wieków Kielc 3
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Jagiellońska 68
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach Targowa 18
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach Sienkiewicza 76
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach Zagnańska 91
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Wapiennikowa 21A
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach Al. Ix Wieków Kielc 3
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach Zagnańska 232
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach Ściegiennego 205
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Prosta 10
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Zamkowa 5
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wincentego Witosa 86
ZUS Oddział w Kielcach Piotrkowska 27