Urzędy Katowice

Nazwa ...
Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach Ignacego Paderewskiego 32B
Główny Instytut Górnictwa. Jednostka Certyfikująca pl. Gwarków 1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193a
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Centrum Badań i Certyfikacji Leopolda 31
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Konstantego Damrota 25
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu Graniczna 29/611
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla Kościuszki 30/606
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Wojewódzka 42
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Katowice Wojewódzka 11
Komenda Miejska Policji w Katowicach Lompy 19
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Katowice Wita Stwosza 36
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Józefa Lompy 19
Kuratorium Oświaty w Katowicach Jagiellońska 25
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Katowice Jagiellońska 17
Oddział Okręgowy NBP w Katowicach Bankowa
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Francuska 16
Okręgowa Izba Radców Prawnych Katowice Tadeusza Kościuszki 223 C
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach Gliwicka 17
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Graniczna 29
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach Obroki 87
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach Rynek 9
Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Żwirki I Wigury 17
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Barbary 17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach Rynek 13
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach Kossutha 11
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach Pośpiecha 14
Południowy OT w Katowicach Sokolska 65
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach św. Huberta 43/45
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Powstańców 41A
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Opolska 15
Sąd Apelacyjny Katowice Al. Wojciecha Korfantego 117/119
Sąd Okręgowy w Katowicach Francuska 38
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Józefa Lompy 14
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Pl. Wolności 10
Śląska Izba Lekarska Michała Grażyńskiego 49 A
Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Walecznych 4
Śląska Okręgowa Izba Aptekarska Kryniczna 15
Śląska Okręgowa Izba Architektów 3-go Maja 11
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Podgórna 4
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Słoneczna 34
Specjalistyczny Urząd Górniczy Obroki 87
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Katowicach Cedrowa 8
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Katowicach Opolska 11
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Juliusza Ligonia 46
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4
Urząd Stanu Cywilnego Katowice Plac Wolności 12 A
Urząd Statystyczny w Katowicach Owocowa 3
Urząd Wojewódzki Katowice ul. Jagiellońska 25
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 29
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Raciborska 15
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach Brata Alberta 4
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach Jana III Sobieskiego 10
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach Powstańców 41a
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Grabowa 1 A
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Powstańców 41 A
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Żeliwna 38
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Brynawska 25 A
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Francuska 12
Wojewódzki Urząd Pracy Katowice Tadeusza Kościuszki 30
Wyższy Urząd Górniczy Księcia Józefa Poniatowskiego 31
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Lechicka 24
ZUS Inspektorat w Katowicach Gen. J. L. Sowińskiego 2