Urzędy Gliwice

Nazwa ...
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach Młodego Hutnika 2
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów Chorzowska 50A
Instytut Spawalnictwa. Ośrodek Certyfikacji Bł. Czesława 16/18
Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca Pszczyńska 37
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gliwice Wrocławska 1
Komenda Miejska Policji w Gliwicach Powstańców Warszawy 10-12
Okręgowy Urząd Górniczy Gliwice Jasna 31
Ośrodek Pomocy Społecznej Gliwice Górnych Wałów 9
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach Góry Chełmskiej 15
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach Banacha 4
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gliwicki Zygmunta Starego 17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach Zygmunta Starego 14
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach Ku Dołom 6
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Pl. Inwalidów Wojennych 12
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Zwycięstwa 36
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Sienkiewicza 2
Sąd Okręgowy w Gliwicach Tadeusza Kościuszki 15
Sąd Rejonowy w Gliwicach Powstańców Warszawy 23
Starostwo Powiatowe Gliwice ul. Zygmunta Starego 17
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Gliwicach Robotnicza 4 a
Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21
Urząd Stanu Cywilnego Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach Pszczyńska 44A