Urzędy Gdynia

Nazwa ...
Delegatura Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni Północna 9A
Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni Hutnicza 25
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni Kontenerowa 69
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni Kwiatkowskiego 60
Izba Morska Przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z Siedzibą w Gdyni Pl. Konstytucji 5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gdynia Władysława IV 12/14
Komenda Miejska Policji w Gdyni Portowa 15
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Gdynia Grabowo 2
Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni Pl. Konstytucji 5
Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni Śląska 53/406
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Gdynia Gen. Maczka 1
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Gdynia Wejherowska 65
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Gdynia Bosmańska 32A
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Gdynia Działaskiego 11
Ośrodek Pomocy Społecznej FILIA Gdynia Abrahama 59
Pierwszy Urząd Skarbowy Gdynia Władysława Iv 2/4
Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni Północna 9A
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni Starowiejska 50
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni Stryjska 25
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni Kołłątaja 8
Sąd Rejonowy Gdynia Pl. Konstytucji 5
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Gdyni Kielecka 103
Urząd Miasta Gdynia Al. Piłsudskiego 52/54
Urząd Morski w Gdyni Bernarda Chrzanowskiego 10
Urząd Stanu Cywilnego Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni Polska 15
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Tytusa Chałubińskiego 3A
ZUS Inspektorat w Gdyni Władysława IV 24