Urzędy Gdańsk

Nazwa ...
Delegatura Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdańsku Opłotki 1
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku Kołobrzeska 43
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska Batorego 18
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Kontenerowa 9
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Długa 75/76
Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna Zielony Stok 35
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk Beniowskiego 7
Komenda Miejska Policji w Gdańsku Nowe Ogrody 27
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk ul. Sosnowa 2
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Okopowa 15
Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu Wita Stwosza 73/116
Kuratorium Oświaty Gdańsk Wały Jagiellońskie 24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Gdańsk Leczkowa 1 A
Oddział Okręgowy NBP w Gdańsku Okopowa
Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku Trakt Świętego Wojciecha 137
Okręgowa Izba Lekarska Gdańsk Śniadeckich 33
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Leona Wyczółkowskiego 17 A
Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk Nowe Ogrody 35
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku ul.Chlebnicka 48/51
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Okopowa 7
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Biała 1
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Polanki 124C
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku Rzeźnicka 54/56
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP Piwna 1/2
Pomorska Okręgowa Izba Architektów Targ Węglowy 27
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Rzeczypospolitej 4/155
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku Żytnia 4/6
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Wałowa 27
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 3 Maja 9
Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku Okopowa 7
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Ks. Rogaczewskiego 9/19
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Chmielna 54/57
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Dyrekcyjna 7
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Sąd Apelacyjny w Gdańsku Nowe Ogrody 28/29
Sąd Okręgowy w Gdańsku Nowe Ogrody 30/34
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Piekarnicza 10
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Nowe Ogrody 30
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Gdańsku Kętrzyńskiego Wojciecha 24 b
Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku Żaglowa 2
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Gdańsku Trakt Świętego Wojciecha 215 b
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27
Urząd Miejski w Gdańsku NOWE OGRODY 8/12
Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk Nowe Ogrody 8/12
Urząd Statystyczny w Gdańsku Danusi 4
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku Na Stoku 50
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Dębinki 4
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Na Stoku 50
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku M. Konopnickiej 4
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Łąkowa 37/38
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Na Stoku 48
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293 D
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Jaśkowa Dolina 5
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pohulanka 2
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Podwale Przedmiejskie 30
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Mostowa 11a
ZUS Oddział w Gdańsku Chmielna 27/33