Wniosek o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Do 25 czerwca 2021 roku, rolnicy mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Aby móc być beneficjentem pomocy finansowej, rolnik musi znajdować się w ewidencji  producentów lub gospodarstw. Wnioski mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika  we właściwych biurach powiatowych ARiMR, przez platformę ePUAP, albo poleconą i rejestrowaną przesyłką pocztową.

Aktualizacja wpisu
kategoria wniosków