Wniosek o dodatek elektryczny do ogrzewania prądem

wniosek dodatek elektryczny

Nowe prawo uchwalone 29 września 2022 r. przewiduje możliwość ubiegania się o jednorazowy dodatek energetyczny do ogrzewania prądem oraz do pomp ciepła. Z dofinansowania wyłączone są instalacje fotowoltaiczne. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania są instalacje na prąd elektryczny. Jeden dodatek elektryczny przysługuje na jeden adres zamieszkania. Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Dodatek elektryczny do ogrzewania prądem wyniesie: 

  • 1000 zł dla osób, które ogrzewają lokale mieszkalne urządzeniami na prąd np. pompami ciepła, bojlerami, piecami akumulacyjnymi.
  • 1500 zł dla osób, które miały zeszłoroczne zużycie prądu na poziomie ponad 5000 kWh w tym samym miejscu zamieszkania.

 

Wnioski o dodatek elektryczny do prądu

Wnioski o dodatek elektryczny do prądu należy kierować do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Czas na to jest od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wypłaty dodatku energetycznego będą dokonywane do 31 marca 2023 r. 

Nie wszyscy mogą starać się o dodatek elektryczny. Jeśli dany dom posiada zarówno pompę ciepła jak i instalację fotowoltaiczną, to nie przysługuje prawo do świadczenia. Podobnie jeśli został już pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek do innego źródła ciepła w danej lokalizacji, to dodatek energetyczny nie zostanie wypłacony. Wnioski będą weryfikowane i składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej jeśli dane w nim zawarte nie będą prawdziwe. Jeżeli na jeden adres wpłynie więcej niż jeden wniosek, to rozpatrzony zostanie tylko ten, który został złożony jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć osobiście w gminie. Istnieje też opcja wysłania formularza przez internet po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Szacuje się, że z dodatku elektrycznego będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, a środki na ten cel przeznaczone wynoszą około 1 mld zł.

Aktualizacja wpisu