Urzędy Częstochowa

Nazwa ...
Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Al. Tadeusza Kościuszki 6
Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska Waszyngtona 28 m. 7
Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie E. Rydza-Śmigłego 26
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie Tkacka 3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Częstochowa Sikorskiego 82/94
Komenda Miejska Policji w Częstochowie Popiełuszki 5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiat miejski Częstochowa Polskiej Organizacji Wojskowej 2
Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie J. Korczaka 5
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie Zajączka 5
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Kopernika 38
Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie Kilińskiego 111A
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie Filomatów 18/20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie Jasnogórska 15a
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Częstochowa Jana III Sobieskiego 9
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie Sobieskiego 9
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie Tkacka 3/5
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie K.Szymanowskiego 15
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie Al. NMP 24/5
Sąd Okręgowy w Częstochowie Dąbrowskiego 23/35
Sąd Rejonowy w Częstochowie Dąbrowskiego 23/35
Starostwo Powiatowe Częstochowa ul. Sobieskiego 9
Urząd Dozoru Technicznego oddział w Częstochowie Kilińskiego Jana 115
Urząd Miasta Częstochowy Śląska 11/13
Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa ul. Focha 19/21
ZUS Oddział w Częstochowie Dąbrowskiego 43/45