Wniosek o bon turystyczny

Bon turystyczny w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, podobnie jak 500+. Od 2021 roku z bonu skorzystać mogą także dzieci, których rodzice pracują za granicą. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje  on w wysokości 1000 zł. Jeżeli rodzice sprawują nad dziećmi opiekę naprzemiennie, wtedy na każdego z rodziców  przypada prawo do połowy w/w kwoty. Bon turystyczny można wykorzystać do 31 marca 2022 na: usługi hotelarskie, jednodniowe wycieczki i atrakcje oraz imprezy turystyczne z przynajmniej jednym noclegiem. Impreza turystyczna jest definiowana w tym przypadku jako połączenie co najmniej  dwóch rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji.

O bon turystyczny należy zwrócić się za pośrednictwem platformy usług elektronicznych PUE ZUS: https://www.zus.pl/pue/. Po zalogowaniu w zakładce ogólnej trzeba wyszukać „Polski Bon Turystyczny, a następnie „Mój bon”. Te zakładki będą widoczne tylko dla osób, które mają już przyznane świadczenie 500+, ponieważ te same dane są wykorzystywane przy przyznawaniu bonu. Dostęp do PUE ZUS jest możliwy również przez bankowość elektroniczną. Wystarczy tylko bon aktywować. Rodzice, dla których „Mój bon”  nie jest widoczny na PUE ZUS, a spełniają warunki niezbędne do otrzymania bonu turystycznego, mogą złożyć krótki jednostronicowy wniosek:

https://bonturystyczny.polska.travel/download/wniosek_o_bon_wzor.pdf.

Wypełnia się go podając imię i nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail, datę, imię lub imiona dzieci oraz z ich nr PESEL, uzupełniając o informacje dodatkowe dotyczące orzeczenia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Taki wniosek można też po prostu wydrukować w sytuacji, gdy są problemy z elektronicznym wypełnieniem wniosku i przesłać wraz z ewentualnymi załącznikami  na podany we wzorze wniosku adres zamiejscowego oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej w Wieliczce.

Bon turystyczny ma postać 16-cyfrowego unikalnego kodu, który zostaje wysłany na telefon lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków. W momencie aktywacji bonu osoba uprawniona otrzymuje e-mailem kod do płatności, aby móc je potwierdzać. Realizacja bonu następuje przez jego okazanie podczas dokonywania opłaty za rezerwację pobytu lub  najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Aktualizacja wpisu