Wniosek o urlop wypoczynkowy

wniosek

Urlop wypoczynkowy jest udzielany na wniosek pracownika. Niektóre zakłady pracy mają własne wzory wniosków o urlop, w innym przypadku należy samemu wniosek sformułować i przedłożyć w formie pisemnej. Kodeks pracy stanowi, że pracownik ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 20 dni  - przy stażu pracy poniżej 10 lat i 26 dni  - gdy staż pracy przekracza 10 lat.

Aktualizacja wpisu

Wniosek o paszport

wniosek

Paszport jest dokumentem, który  potwierdza obywatelstwo polskie i uprawnia do przekroczenia granicy i pobytu za granicą. Na obszarze Unii Europejskiej można posługiwać się zarówno paszportem jak i dowodem osobistym, jednak poza terytorium Unii Europejskiej obywatel polski musi legitymować się ważnym paszportem. Paszport poświadcza tożsamość osoby, do której należy.

Aktualizacja wpisu