Wniosek o bon turystyczny

wniosek

Bon turystyczny w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, podobnie jak 500+. Od 2021 roku z bonu skorzystać mogą także dzieci, których rodzice pracują za granicą. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje  on w wysokości 1000 zł. Jeżeli rodzice sprawują nad dziećmi opiekę naprzemiennie, wtedy na każdego z rodziców  przypada prawo do połowy w/w kwoty.

Aktualizacja wpisu

Wniosek o nadanie cudzoziemcom numeru PESEL do celów podatkowych

wniosek

Od 1 maja 2021 r. cudzoziemcy mogą  składać  wniosek o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych. Weszła  w życie zmiana ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Podatnicy, którzy do tej pory posługiwali się NIP, a ich identyfikatorem jest PESEL, mają 30 dni, żeby zmienić NIP na PESEL.

Aktualizacja wpisu

Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022)

wniosek

Mamom, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka przysługują przerwy na karmienie piersią w pracy. Artykuł 187 § 1 Kodeksu pracy stanowi: „Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.

Aktualizacja wpisu