Wnioski od aptek o przystąpienie do Narodowego Programu Szczepień

Od 15 czerwca 2021 apteki mające aktywny status w Rejestrze Aptek, mogą składać wnioski do Oddziałów Wojewódzkich NFZ o przystąpienie do Narodowego Programu Szczepień.

Apteki te będą miały możliwość dołączenia do już działających punktów szczepień. Do szczepień kwalifikuje i podje szczepionkę farmaceuta, który ma uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko Covid19.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-przeciwko-c…
Wniosek do programu szkoleń międzynarodowych dla twórców filmów dokumentalnych

Do 6 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków do nowej edycji międzynarodowego programu szkoleń CPH:LAB 2021/2022 dla twórców filmów dokumentalnych. Tematem zgłaszanych projektów powinna być TRANSFORMACJA. Program szkoleniowy rozpocznie się warsztatami online w październiku 2021r. Dziewięć wybranych projektów otrzyma wsparcie od mentorów cieszących się międzynarodową renomą. Podczas warsztatów nacisk będzie postawiony na budowanie relacji z rówieśnikami i rozwijanie interaktywnych projektów. Przewidziano miejsca dla 20 uczestników.

https://cphdox.dk/lab/call-for-projects/
Wniosek o świadczenie „Dobry start”

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r., można składać online wnioski o świadczenie w programie „Dobry start”, a więc o wsparcie finansowe na wyprawkę szkolną na rok 2021/2022. Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną przez systemy bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz przez platformę  PUE ZUS. Wsparcie w kwocie 300 zł przysługuje na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny – bez względu na dochód.

Czytaj więcej: 300+ DOBRY START

Wniosek o  dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

Do 30 czerwca 2021 roku, pszczelarze mogą składać wnioski o  dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Żeby móc skorzystać z pomocy, pszczelarz musi być zarejestrowany w ewidencji producentów i wpisany specjalnego rejestru. Pomoc finansowa jest udzielana w wysokości 20 zł do każdej pszczelej rodziny, której udało się przetrwać zimę. Wnioski mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika  we właściwych biurach powiatowych ARiMR, przez platformę ePUAP, albo poleconą i rejestrowaną przesyłką pocztową. 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-…
Wniosek o pomoc klęskową

Do 30 czerwca 2021 roku, rolnicy mogą składać wnioski o pomoc klęskową do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.  Przysługuje ona osobom, których gospodarstwa poniosły szkody w postaci utraty co najmniej 20% plonu, a straty w gospodarstwie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej. W sytuacji, jeżeli straty te były spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-w-2020-r-ponie…
Wniosek o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Do 25 czerwca 2021 roku, rolnicy mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Aby móc być beneficjentem pomocy finansowej, rolnik musi znajdować się w ewidencji  producentów lub gospodarstw. Wnioski mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika  we właściwych biurach powiatowych ARiMR, przez platformę ePUAP, albo poleconą i rejestrowaną przesyłką pocztową.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-s…
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-wniosku-o-udostepnienie-informa…
e-doręczenie - Wniosek o dostęp od adresu doręczeń elektronicznych

1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiona nowa usługa Poczty Polskiej e-doręczenie. W założeniu zastąpić ma ona wizyty w urzędzie lub osobiste odbieranie listu poleconego. Obywatel, który przystąpi do tej usługi będzie mógł uzyskać unikalny adres poczty elektronicznej wraz ze skrzynką o pojemności 1GB pojemności. Do tej wirtualnej skrzynki będzie przychodziła korespondencja urzędowa. Żeby to było możliwe, należy złożyć stosowny wniosek.

Wniosek o bon turystyczny

Bon turystyczny w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, podobnie jak 500+. Od 2021 roku z bonu skorzystać mogą także dzieci, których rodzice pracują za granicą. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje  on w wysokości 1000 zł. Jeżeli rodzice sprawują nad dziećmi opiekę naprzemiennie, wtedy na każdego z rodziców  przypada prawo do połowy w/w kwoty. Bon turystyczny można wykorzystać do 31 marca 2022 na: usługi hotelarskie, jednodniowe wycieczki i atrakcje oraz imprezy turystyczne z przynajmniej jednym noclegiem.

Wniosek o nadanie cudzoziemcom numeru PESEL do celów podatkowych

Od 1 maja 2021 r. cudzoziemcy mogą  składać  wniosek o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych. Weszła  w życie zmiana ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Podatnicy, którzy do tej pory posługiwali się NIP, a ich identyfikatorem jest PESEL, mają 30 dni, żeby zmienić NIP na PESEL.

300+ DOBRY START

W ramach programu „Dobry Start”  przyzwana jest kwota wsparcia w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.  Świadczenie przysługuje  na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Przyznawane jest na wniosek i nie zależy od dochodu rodziny.