Wniosek o dowód osobisty przez Internet - Online wniosku już nie złożysz

Ważna zmiana we wnioskach o dowód osobisty

Od 27 lipca 2021 roku wnioski o dowód osobisty można składać wyłącznie osobiście w wybranym urzędzie gminy. Zniknęła opcja składania wniosku przez Internet. Wszystko za sprawą zmiany w przepisach i wprowadzeniem tzw. dowodów biometrycznych.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
Wniosek na dotację do samochodu elektrycznego

Od 12 lipca 2021 w ramach programu Mój Elektryk można składać wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego. Pomysłodawcy tego programu liczą, że będzie on impulsem dla rozwoju elektromobilności w Polsce. A dzięki nowym technologiom zostaną obniżone emisje z transportu. Wnioski należy kierować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania budżetu 100 mln zł. Obecnie kwota bezzwrotnej dotacji do samochodów ekologicznych sięga kwoty 18 750 zł dla osób fizycznych, a dla rodzin wielodzietnych 27 000 zł.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o pozwolenie na budowę mogą być składane elektronicznie. Było to jedno z najbardziej wyczekiwanych rozwiązań online. Wnioski można składać przez serwis e-Budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl. Podstawę prawną do składania wniosku o pozwolenie na budowę stanowi art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Do złożenia wniosku jest uprawniony inwestor, który może działać przez pełnomocnika.

Wniosek o powołanie do WOT

Wniosek o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej cieszy się dużym zainteresowaniem. W okresie od kwietnia do lipca 2021 r., złożyło go prawie 1300 osób, które starają się o kwalifikacje wojskowe. Formularz wniosku można pobrać pod linkiem: https://terytorialsi.wp.mil.pl/zloz-wniosek. Na tej samej stronie jest dostępny przykładowy wzór wypełnionego wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

Ruszył e-KRS - koniec z papierowymi wnioskami

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego są składane elektronicznie. Takie rozwiązanie ma stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy sprawy związane z rejestrem mogą załatwić przez Internet. Nowoczesna platforma internetowa e-KRS jest wynikiem zmian, których dokonywano w rejestrze od 2018 r. i uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o KRS. Podczas konferencji prasowej przedstawiającej e-KRS, wyrzucono symbolicznie do kosza plik papierowych wniosków, co miało symbolizować zakończenie epoki papierowej biurokracji.

Ruszył nabór wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład

2 lipca 2021 r. o godzinie 9:00 ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Wnioski są przyjmowane za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, do której trzeba uprzednio uzyskać dostęp przez e-PUAP. Pierwszy nabór potrwa do końca lipca. Z funduszu mogą być finansowane nowe inwestycje samorządowe np. budowa dróg, chodników,  kanalizacji, sieci ciepłowniczej, ścieżek rowerowych, przedszkoli, żłobków, centrów badawczych, inteligentnych sieci energetycznych, muzeów, bibliotek, boisk itd.

Trwa nabór wniosków w programie Premia dla młodych rolników 2021

Do 30 czerwca 2021 r. trwa nabór wniosków w programie Premia dla młodych rolników. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od decyzji o uzyskaniu pomocy. Powinni być też właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara. Spoczywa na nich obowiązek posiadania lub utworzenia w przeciągu 9 miesięcy od pozytywnej decyzji, gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. euro do 150 tys. euro.

Placówki Poczty Polskiej i KRUS pomogą w składaniu wniosków 300+

Wybrane placówki Poczty Polskiej oraz KRUS udzielą pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie 300+. Podpisano listy intencyjne w tej sprawie. Pomoc ma być skierowana do osób, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem  o świadczenie z programu „Dobry Start”. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą pełnili dyżury w wybranych placówkach pocztowych i KRUS. Udzielą instrukcji jak zakładać profile na PUE ZUS i wesprą swoją wiedzą przy składaniu wniosków.

Wniosek o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc  w 5 obszarach: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji oraz wprowadzaniem innowacji itp., nawadnianie gospodarstw.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyla-modernizacja-w-5-obszarach
14 emerytura - Czy trzeba składać wniosek?

Czternaste emerytury, tak samo jak trzynaste, będą wypłacane bez konieczności składania wniosku. W 2021 roku cały pakiet Emerytura Plus będzie opiewał na 36 mld zł. W skład tego pakietu wchodzi czternasta i trzynasta emerytura oraz waloryzacja rent i emerytur. Wypłaty 14-emerytury seniorzy mogą spodziewać się w IV kwartale 2021 r. Pełna kwota świadczenia wynosi 1250, 88 zł. W tej wysokości otrzymają ją osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza  2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach zostanie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę. 

Wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacenia składki w ramach Tarczy Antykryzysowej 0.9

Do 30 czerwca 2021 r., przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienia z opłacania składki w ramach Tarczy Antykryzysowej 9.0. Żeby zostać beneficjentem tej pomocy przedsiębiorca musi był zgłoszonym płatnikiem składek, odnotować spadek przychodu o co najmniej 40%, a także posiadać jeden z 60 kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Umorzenie może obejmować również składki już opłacone, wówczas po przyznaniu zwolnienia, nastąpi zwrot już poniesionych kosztów. Wnioski należy składać przez PUE ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy…
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Od 17 do 21 czerwca 2021 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wyjątkiem są tu szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami międzynarodowymi, oddziałami przygotowania wojskowego, oddziałami wymagających od kandydatów szczegółowych indywidualnych predyspozycji i szkół oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe – tutaj termin upłynął 31 maja 2021 r.