300+ Dobry Start

wniosek

W ramach programu „Dobry Start”  przyzwana jest kwota wsparcia w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.  Świadczenie przysługuje  na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Przyznawane jest na wniosek i nie zależy od dochodu rodziny.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, osoba która przysposobiła dziecko, rodzice zastępczy, osoba prowadząca dom dziecka, albo dyrektor placówki wychowawczej.  W 2022 roku wnioski na 300+ można składać  tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS i bankowości elektronicznej.

wyprawka szkolna, program Dobry Start, wniosek o 300 plus, wniosek 300+ online

 

Pytania i odpowiedzi

Do kiedy należy złożyć wniosek "o Dobry start"?

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Wniosek można składać do 30 listopada.

Dla kogo przeznaczony jest program "Dobry Start"

Świadczenie po rozpatrzeniu wniosku przyznawane jest raz w roku dla uczniów rozpoczynających rok szkolny (do ukończenia 20 roku życia, a dla dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 24 roku życia).

Gdzie, jak złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry start?

Wnioski składane w programie Dobry start rozpatruje ZUS. Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną (online). Do wyboru są 3 sposoby jego złożenia. Przez portam Emp@tia, poprzez bankowość internetową, przez portal PUE ZUS.

Czy świadczenia wypłacane z programu Dobry start mogą być wypłacone w postaci gotówki?

Nie. Świadczenia z programu Dobry start wypłacane są tylko w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer konta bankowego.

Czy z programu Dobry start może skorzystać student?

Nie. Program Dobry start przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół, a nie szkół wyższych.

Czy wniosek w programie Dobry start składają oboje rodzice?

Nie. Wniosek składa tylko jeden rodzic.

Co jeśli jeszcze nie wiem do jakiej szkoły pójdzie moje dziecka od września?

We wniosku trzeba podać nazwę szkoły do której będzie uczęszczać dziecko od 1 września. Jest to jeden z warunków otrzymania świadczenia w tym programie rządowym. W takiej sytuacji najlepiej wstrzymać się ze składaniem wniosku do momentu kiedy będziemy już wiedzieć do jakiej szkoły będzie uczęszczać dziecko. Wnioski w programie Dobry start można składać do 30 listopada 2022.

Aktualizacja wpisu